Skip to main content

Noc kostelů 2019 – poděkování

Napsal(a) 29.5.2019Aktuálně

Díky všem pořadatelům a pomocníkům jsme opět mohli nabídnout veřejnosti netradiční zážitky při Noci kostelů.

Z našeho programu bylo co vybírat. Někteří návštěvníci mohli vystoupit k hodinovému stroji, kde je čekal výklad pana Češky, dále bylo možné shlédnout výstavu šatiček milostné sošky Panny Marie v barokním refektáři nebo horní chodbu proboštství s výkladem a výstavou Madon a bylo možné se zúčastnit prohlídky varhan s výkladem a ukázkou hry na nový nástroj v bazilice. Program byl bohatě naplněn hudebními aktivitami, jako bylo vystoupení gregoriánské scholy z Plzně, dále varhanní půlhodinky, hudební vystoupení ve sklepení nebo téměř půlhodinové vystoupení trubačů při zahájení Noci kostelů. Noční pobožnost křížové cesty v parku, za svitu svící, k níž svatohorský regenschori zkomponoval hudbu, se též těšila velkému zájmu. Celovečerní aktivity pro děti a zpřístupněné rohové kaple, zajištění doprovodu skupin při jednotlivých prohlídkách, příprava a instalace výstav, služba na různých místech v areálu a následný úklid by se neobešly bez pomoci dobrovolníků, zaměstnanců a přátel Svaté Hory.

Všem jim patří velký dík za jejich službu, za přízeň a chuť působit druhým lidem radost.

P. Mgr. David Horáček, CSsR. administrátor