Skip to main content

Na Svaté Hoře se uskutečnilo duchovní setkání pro neslyšící

Napsal(a) 20.7.2019Aktuálně

Ve dnech 11. -14. 7. 2019 se konalo duchovní setkání neslyšících na Svaté Hoře u Příbrami. Zúčastnilo se ho celkem 35 neslyšících z celé ČR (+ 1 osoba ze Slovenska a 1 pár z Rakouska).

Každý den dopoledne měli na exercičním domě duch. přednášky, diskuse ve skupinkách a slavili mši svatou.

Odpoledne podnikali společně výlety: navštívili Hornické muzeum a s průvodcem si prohlédli areál baziliky na Svaté Hoře. Večer pokračovali v besedě o víře, během které jim kněz Stanislaw odpovídal na otázky související s dopoledním tématem.

V sobotu dopoledne při mši svaté se nechala 1 neslyšící žena pokřtít.

Na závěr programu v neděli slavili mši svatou v 9 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie společně se slyšícími a s tlumočením do znakového jazyka.

Farnost neslyšící katolíci byla zřízena 8. 1. 2017, jako první a zatím jediná farnost pro neslyšící v Praze a v celé postkomunistické Evropě.

Kněz, který je zodpovědný za neslyšící katolíky, je P. Stanislaw Góra.