Skip to main content

Ještě jsou volná místa na exercicie pro kněze s Mons. Alešem Opatrným od 17. 11. 2019

Napsal(a) 1.11.201913 listopadu, 2019Aktuálně

Duchovní cvičení začínají v neděli 17. 11. 2019 večeří a končí snídaní poslední den. Cena: 2 840 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům,

261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.