Skip to main content

Bach na Svaté Hoře

Napsal(a) 18.11.201927 listopadu, 2019Aktuálně

V pravdě adventní začátek nového církevního roku vám přinese v neděli 1. prosince 2019 Vepřekův smíšený sbor, který ve svatohorské bazilice v 18.00 hodin provede dvě Bachovy adventní kantáty, obě se stejným titulem „Nun komm, der Heiden Heiland“ (Již přijď, Spasiteli pohanů) I. a II., v katalogu Bachových skladeb označených čísly BWV 61 a 62 (v hypertextových odkazech naleznete nahrávky chystaných skladeb na youtube). Sbor doprovodí komorní orchestr, sóla zpívají K. Falcníková, Z. Horská, R. Prugl, T. Maliniak. Kantáty budou doplněny o Bachovy chorální předehry, v nichž se pod rukama svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka opět rozezní nové velké svatohorské varhany.

Církevní kantáty se v luteránské liturgii zařazovaly zpravidla po čtení z evangelia, před kázáním. Johann Sebastian Bach je autorem tří ročních cyklů (cca tří stovek) kantát, přičemž je komponoval (jednu novou každý týden) zejména v prvních létech svého lipského angažmá (jako regenschori Tomášského kostela zde nastoupil r. 1723 a v této pozici působil až do smrti r. 1750).

Koncert Bach na Svaté Hoře se mimo jiné snaží svým obsahem upozornit i na skutečný obsah adventní doby, kterým je očekávání a příprava na příchod Spasitele nebo – chcete-li – příprava na Vánoce, které (ač to tak v okolním světě a zejména v obchodech nevypadá), začínají až oslavnou narození Ježíše v noci na 25. prosince. A protože času užít si sváteční veselí je po dlouhou dobu vánoční, končící až o Třech králích, dost a dost, přijměte pozvání k adventnímu radostnému očekávání spolu s Bachovou hudbou, kde zpívá Kristus ústy basového sola: „Stojím u dvěří tvého srce a klepu. Otevřeš mi je?“ A  soprán – duše odpovídá: „Již se otevři mé srce, Tvůj Pán chce k tobě vejít…“

Vstupenky na koncert budou k prodeji pouze na místě konání 30 min. před začátkem koncertu. Vstupné 100 Kč. Bez předprodeje.