Skip to main content

Nové dvojCD s nahrávkou velkých varhan v prodeji

Napsal(a) 6.12.20198 prosince, 2019Aktuálně

Ve středu 4. prosince v 18.00 bylo slavnostně uvedeno nové dvojCD s varhanní hudbou Johanna Sebastiana Bacha, kterou na velké varhany svatohorské baziliky nahrál prof. Jaroslav Tůma.

Ten na úvod přednesl Bachovu Toccatu a fugu d moll „dorickou.“ Poté promluvil současný administrátor Svaté Hory P. David Horáček, CSsR, který přítomné přivítal a po něm hlavní iniciátor stavby velkých varhan, nynější sekretář ČBK ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR. Ten shrnul peripetie desetiletého vývoje nástroje, jehož výrobu brzdil častý nedostatek financí, ale zdůraznil i pozitiva této situace: díky časovým prostojům bylo možné tříbit původní projekt a dosáhnout současného výtečného kvalitního a (při zachování uměleckého rázu a osobitosti) relativně všestranného nástroje, které nemá v širokém (nejen českém) okolí obdoby. „Na obou stranách, jak varhanářově, tak investorově bylo prolito nejspíše i několik kapek krve, ale tato oběť se jednoznačně vyplatila,“ řekl.

Jak poté uvedl i interpret CD, svatohorský titulární varhaník prof. J. Tůma, „Svatohorské varhany jsou nástrojem v Čechách snad i jediným, především však nejvhodnějším k interpretaci veškeré hudby Johanna Sebastiana Bacha.“ Avšak to je nevylučuje ani z interpretace jiné hudby, ať již liturgické nebo koncertní, což dokáže i další nově chystané CD, na němž bude mimo jiné zaznamenán i cyklus chorálních předeher soudobého skladatele Radka Rejška Křížová cesta (na toto CD se můžete těšit v průběhu prvního pololetí roku 2020).

Nyní však již zpět k čerstvému bachovsky laděnému dvojCD. Jeho dramaturgii tvoří čtyři Bachovy chorální partity (= variace na motivy duchovní písně), které jsou vždy zasazeny do rámce preludií či toccat, komponovaných ve stejné tónině a tedy vhodně uvádějící po nich následující partitu. Zvuková stopa disku nebyla navíc zaznamenána klasicky stereofonně, ale vícekanálově (zvlášť byly snímány například boční kaple baziliky), čímž bylo dosaženo mimořádné plasticity záznamu, který můžete ocenit třeba i vy doma. Ať je nové dvojCD svatohorských velkých varhan nejen společníkem vašich příjemných domácích chvílí s hudbou ze svatohorské baziliky, ale též pozváním na živá provedení hudby na tomto poutním místě.

Zvukovou stopu CD tvoří následující skladby:

CD1

 • Toccata a fuga F dur BWV 540
 • Preludium a fuga f moll BWV 534
 • Partita č. 1 f moll Christ, der du bist der helle Tag BWV 766
 • Fantasie a fuga c moll BWV 537
 • Partita č. 2 c moll O Gott, du frommer Gott BWV 767
 • Preludium a fuga C dur BWV 531CD2
 • Preludium a fuga E dur BWV 566 (Toccata concertata)
 • Preludium a fuga e moll BWV 533
 • Partita č. 4 e moll Ach, was soll ich Sünder machen BWV 770
 • Preludium a fuga G dur BWV 550
 • Preludium a fuga g moll BWV 535
 • Partita č. 3 g moll Sei gegrüsset, Jesu gütig BWV 768

CD je možné (nejen) jako jedinečný a vhodný  vánoční dárek zakoupit v prodejně Svatohorského poutního muzea.