Skip to main content

Pobožnost Křížové cesty

Napsal(a) 28.2.2020Aktuálně

Křížovou cestu jsou křesťané zvyklí se modlit především v pátek a v době postní, protože si skrze ni připomínají Ježíšovo utrpení a smrt za nás a pro nás. Důležité je naučit se spojovat svoji životní cestu s jeho cestou, otevřít se pro to, co nám chce říci, zahlédnout ho přítomného v tom, co prožívám, a sjednotit se s ním ve svých postojích, smýšlení a jednání. Křížová cesta je vlastně cesta životem.

Ve svatohorské bazilice se letos pobožnost křížové cesty modlíme společně přede mší svatou každý pátek od 16.30 a každou neděli od 15.00.