Skip to main content

Dopis kněžím: pomozme charitě!

Napsal(a) 27.3.202029 března, 2020Aktuálně

Dopis kněžím: pomozme charitě!

Generální vikář pražské arcidiecéze a prezident Arcidiecézní charity Mons. Jan Balík v otevřeném dopise kněžím prosí o pomoc pro Arcidiecézní charitu Praha.

 

Milí spolubratři,

před několika dny jsem Vám posílal zprávu o aktivitách charit v naší arcidiecézi. I když se o jejich práci v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office.

S aktuálními opatřeními se pojí zvýšené náklady. A k tomu se plánovaná sbírka v neděli 22. 3. na činnost charit v naší arcidiecézi nemohla konat.

Proto Vás prosím, vyvěste na farní webové stránky a hlavně sdělte, osobně či zašlete různým způsobem svým farníkům, naši prosbu.

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:

Bankovní spojení: 749011 / 5500 

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

Bratři, děkuji vám za to, že této prosbě budete věnovat pozornost.

Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.

Ochranu před každým zlem i před virem vyprošuje

Mons. Jan Balík

generální vikář a prezident Arcidiecézní charity