Skip to main content

70 let od Akce K – brutální likvidace klášterů

Napsal(a) 15.4.202020 dubna, 2020Aktuálně

V letošním roce si připomínáme 70 let od Akce K, jejímž jediným cílem bylo zlikvidovat kláštery na území Československa.

Svatá Hora podobně jako další kláštery byla v noci z 13. na 14. dubna 1950 obsazena příslušníky Státní bezpečnosti (StB), Sboru národní bezpečnosti (SNB) a lidových milicí. Řeholníci byli násilně vystěhováni, drženi v internaci, nuceni pracovat v továrnách, nastoupit na službu do pomocných vojenských praporů (PTP) a mnozí byli odsouzeni ve vykonstruovaných procesech.

Tomuto tématu se bude věnovat Výstava 70 let od Akce K, která je součástí projektu Naučné stezky – Po stopách politických vězňů s názvem „Zapomenutá místa a příběhy, které nezůstanou zapomenuty.“

Výstava se primárně věnuje řeholníkům ze Svaté Hory, jejichž osudy se změnily s uzavřením klášterů. Zároveň nabídne návštěvníkům prostor pro přemýšlení a pochopení souvislostí. Součástí výstavy bude také interaktivní prostor o rozměrech samotky v Leopoldově nebo kvádr svobody.

Akce K se stala nezákonným aktem násilí a výrazně ovlivnila životy řeholníků v Československu, ale činnost církevních řádů přesto nedokázala ukončit. Ani toto pronásledování redemptoristy nezničilo. Řeholníci tajně pokračovali ve své činnosti a vychovávali své následovníky, někteří byli dokonce tajně vysvěcováni na kněze. Někteří sice měli stále obavy z opětovného vyšetřování a uvěznění, ale více se po návratu z vězení dle možností a schopností, zapojili do předávání víry. Církev se komunistům zničit nepodařilo. Začala práce s novou generací redemptoristů, která se po roce 1989 stala základem pro obnovu řeholního komunitního života a hlásání víry skrz lidové misie.

Jednotlivé panely a osobnosti prezentované na výstavě budou prezentovány také webu svata-hora.cz

Na výstavě budou použity archivní a historické materiály Naučné stezky – Po stopách politických vězňů, Svaté Hory, Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele redemptoristů, Časopisu Svatá Hora, ÚSTR, NA, Aktuality.sk, Vaticana.va a další zdroje.

 

Dokumentarista: P. Danilel Atanáz Madzák CSsR,

Grafická úprava: Miroslav Zelenka, Tiskárna PRIMA, spol. s r. o.

Produkce a koncept Mgr. Josef Hovorka