Skip to main content

Nové lavičky na Toufarově louce

Napsal(a) 16.4.2020Aktuálně

Vloni jsme vás informovali o záměru výměny rozpadlých laviček na Toufarově louce.

Jedná se o soubor devíti laviček v blízkosti Toufarova kříže. Dle závazného stanoviska památkového úřadu, a po jednání s městem Příbram, byly nové lavičky zhotoveny hned po letošních Velikonocích. Lavičky zhotovily a instalovaly Technické služby města Příbram. Typově korespondují s lavičkami instalovanými městem Příbram v loňském roce na cestě ke studánce. Na realizaci jejich výměny se podílí všichni dárci, kteří přispěli.

Díky vám se podařila další dobrá věc a lavičky mohou sloužit nám všem.