Skip to main content

Na pomezí

Napsal(a) 19.9.2020Aktuálně

Co je mezi nebem a zemí? * Co je mezi námi? * K čemu je nám bible? * Kde se berou duše? * Je Bůh
mezi námi nebo v nás nebo někde úplně jinde?

Tyto a další otázky tvoří nejen vizuální pozadí plakátku akce s názvem Na  pomezí, ale také se snaží vystihnout její obsah: volné moderované povídání, diskuse, sdílení zkušeností nebo jenom vzájemné naslouchání vedené jáhnem Pavlem Švarcem.

Koná se 30. a 31. října 2020 v Exercičním domě na Svaté Hoře.
Více informací na plakátku a na ex.dum@svata-hora.cz