Skip to main content

Poděkování

Napsal(a) 5.12.20209 prosince, 2020Nepřehlédněte

Chtěli bychom vám srdečně poděkovat za Vaši štědrost, s níž jste nás slovy i skutky ujistili o vaší trvající přízni Svaté Hoře. Vaše dary nám velmi pomohly v překonání listopadové tíživé finanční situace. Velmi doufáme, že nám svou přízeň zachováte i v budoucnu, a to i přes optické rozvolnění omezení. Doufáme, že se nám tak společně podaří překonat další měsíce ve snaze zajistit vám všem obvyklý servis našeho poutního místa.
Děkujeme Vám, že máte naše společné poutní místo rádi. Každý pátek v 7.00 je mše svatá sloužena za živé i zemřelé členy Matice Svatohorské a za dobrodince. Při páteční ranní mši svaté tedy budeme Pánu Bohu děkovat za každého z Vás.