Skip to main content

Nový termín exercicií – P. Karel Satoria

Jedna duchovní cvičení, která se nemohla v době koronaviru letos konat, vede P. Karel Satoria. Náhradní termín je domluven od 29. července do 1. srpna 2021 ve znovuzpřístupněném exercičním domě. Cena: 2 050 Kč.

Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení je zde.

Všechny ostatní plánované kurzy již budou normálně probíhat. Další náhradní termín exercicií je v září s P. Janem Kuníkem, CSsR.

Můžete se opět přihlašovat. Program na výběr je zde.

Již se na vás těšíme!

Veškeré dotazy zodpoví Martina Jechortová: ex.dum@svata-hora.cz.