Skip to main content

Ještě jsou volná místa na exercicie pro kněze s P. Miloslavem Kabrdou od 22. 8. 2021

Napsal(a) 5.8.2021Aktuálně

Duchovní cvičení začínají v neděli 22. 8. 2021 večeří a končí snídaní poslední den. Cena: 3970 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům,

261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.