Skip to main content

Zemřel P. Vladimír Jedlička, CSsR

Napsal(a) 6.10.202112 října, 2021Aktuálně

S vírou ve vzkříšení a věčný život oznamujeme všem spolubratřím, příbuzným, přátelům a známým, že Pánem života a smrti byl z tohoto světa povolán na věčnost redemptorista P. Vladimír Jedlička, CSsR.

Zemřel posílen svátostmi v úterý 5. října 2021 ve věku 89 let ve 49. roce svého kněžství.
Narodil se 31. srpna 1932 na Slovensku v obci Cífer, jako čtvrtý z osmi dětí. V roce 1945 vstoupil do juvenátu redemptoristů v Podolínci. Gymnaziální studia absolvoval v Rožňavě a v Trnavě, kde v roce 1953 odmaturoval. V letech 1953 – 1957 studoval na Vysoké škole pedagogické v Bratislavě. Následně působil do roku 1959 jako profesor na Pedagogickém gymnáziu v Lučenci, v letech 1959 – 1962 působil jako profesor na Slovenském gymnáziu v Jablonce Orawské v Polsku, v letech 1962 – 1963 jako odborný asistent na Pedagogickém institutu v Martině, v letech 1963 – 1969 jako odborný asistent na Pedagogické fakultě v Banskej Bystrici a v roce 1969 jako vychovatel v Čsl. st. lázních v Nimnici.
Noviciát absolvoval tajně u P. Jozefa Bednárika CSsR. První řeholní sliby složil tajně 9. června 1967.
V roce 1969 začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Doživotní sliby v Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele složil 9. června 1972. Na kněze byl vysvěcen 24. června 1972 v Litoměřicích kardinálem Štěpánem Trochtou. V letech 1972 – 1975 působil jako kaplan v Jablonném v Podještědí. Od roku 1975 do roku 1986 působil jako administrátor v Mimoni, od roku 1986 do roku 1990 byl administrátorem v Bohušovicích nad Ohří. V letech 1990 – 1993 byl administrátorem v Podbořanech. Od 1. ledna 1994 do 31. prosince 1999 působil v klášteře redemptoristů na Králíkách, kde vedl Poutní dům. Od roku 2000 do roku 2006 byl administrátorem klášterního kostela v Července, kde dva roky spravoval také farnost v Pňovicích. Od května 2006 do dubna 2007 byl členem komunity kláštera redemptoristů v Tasovicích. Od května 2007 do května 2014 byl kaplanem u sester trapistek v Poličanech u Neveklova, v okrese Benešov. Od června 2014 byl na odpočinku v klášteře na Svaté Hoře.

S otcem Vladimírem se rozloučíme ve středu 13. října 2021 v 15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. V tento den se nebude konat mše sv. v 17 hodin.

Po zádušní mši svaté a obřadech posledního rozloučení bude uložen do hrobu redemptoristů v Příbrami. Prosíme o vzpomínku při mši svaté a o modlitbu. Autobus ze Svaté Hory na hřbitov je zajištěn.

Spolubratři redemptoristé a rodina Jedličkova

Parte v PDF lze stáhnout zde.