Skip to main content

Zažijte i vy souvislé čtení a naslouchání Nového zákona v bazilice

Napsal(a) 8.11.202119 listopadu, 2021Aktuálně

Souvislé čtení a naslouchání celého Nového zákona se ve svatohorkské bazilice uskuteční od pátku 26. 11. 2021 od 18.00 do soboty 27. 11. 2021 do 17.00. Bazilika bude nepřetržitě otevřena po celou dobu, kdy bude znít Boží slovo. Nejde však jen o čtení, ale i o naslouchání. Přijďte.

Zájemci o čtení se mohou zapsat do seznamu, který je v sakristii. Tam obdrží také přesné instrukce.

,,I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován.“ (Lk1,1-4)

Podrobnosti naleznete zde, pokyny pro čtenáře a seznam knih.