Skip to main content

Roráte nebo neroráte?

Napsal(a) 15.11.2021Aktuálně

Letos – obdobně jako i v minulých letech – jste zváni na zpěv rorátů při ranních rorátních mších. Ty se uskuteční o sobotách 4., 11. a 18. prosince a na Štědrý den ráno 24. prosince, vždy od 6.00 hodin. Proč tato brzká hodina? Ona nás totiž symbolicky přivádí do tmy, v níž jasně zazáří 25. prosince Světlo – narozený Ježíš.

Starobylé rorátní zpěvy, které byly v minulosti mimo jiné jedním z pilířů, díky nimž přežil a dále se rozvíjel český jazyk (viz zde), zpíváme za doprovodu otevřeného instrumentálního souboru „svatohorských literátů“, navazujícího na činnost historických literátských bratrstev. Pokud byste se rorátů hrou na nástroj chtěli zúčastnit i vy, informujte se předem, prosím, na e-mailu hudba@svata-hora.cz a počítejte předem s nutnou zkouškou v neděli 21. listopadu v 17.00 hodin na Svaté Hoře.

Vítáni jsou všichni, kteří chtějí v době adventní Vánoce neslavit, ale ještě umět čekat – alespoň za ranní adventní tmy – bez koled a s rorátními zpěvy!

Plakátek akce v PDF stáhnete zde. Děkujeme za šíření.