Skip to main content

Zvonění na podporu Ukrajiny

Zvonice

Ve čtvrtek dne 3. března ve 12:00 se rozezní zvony našich kostelů po dobu sedmi minut.
Níže žádost generálního vikáře Arcidiecéze pražské o připojení se k této aktivitě.

Vážení otcové,

obracím se na Vás s výzvou, abyste se připojili k níže uvedené iniciativě zvonění na podporu Ukrajiny – ve čtvrtek dne 3. března ve 12:00 necháme rozeznít zvony našich kostelů po dobu sedmi minut, každou minutu za jeden den této nesmyslné války.

S přáním všeho dobrého v Kristu

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

pomocný biskup a generální vikář, Arcibiskupství pražské