Skip to main content

Zažijte i vy souvislé čtení a naslouchání Nového zákona v bazilice

Souvislé čtení a naslouchání celého Nového zákona se ve svatohorské bazilice uskuteční od pátku 29. 4. 2022 od 18.00 do soboty 30. 4. 2022 do 17.00. Bazilika bude nepřetržitě otevřena po celou dobu, kdy bude znít Boží slovo. Nejde však jen o čtení, ale i o naslouchání. Přijďte.

Zájemci o čtení se mohou zapsat do seznamu, který je v sakristii. Tam obdrží také přesné instrukce.

,,I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován.“ (Lk1,1-4)

Podrobnosti naleznete zde, pokyny pro čtenáře a seznam knih.