Skip to main content

Malé filmové exercicie

Napsal(a) 23.11.2022Aktuálně

Další sobotu 26. listopadu 2022 v 15.00 se můžete těšit na pokračování již pravidelné akce s názvem Malé filmové exercicie, tentokrát ve farním sále, vstup z ambitů. Jedná se o volné moderované povídání, naslouchání, diskusi a sdílení zkušeností v přátelské atmosféře podpořené malým občerstvením ve farním sále Svaté Hory. Úvodem k tomu bude promítnutí filmu – Dobré světlo. Promítat se bude tentokrát film Dobré světlo.

Připravil jáhen Pavel Švarc.

Plakátek akce v PDF naleznete zde.

Změna vyhrazena.