Skip to main content

Zveme vás na sobotní Postní duchovní obnovu v bazilice

Postní duchovní obnova v bazilice se koná již v sobotu 25. února09:00–12:30.

Začátek v 9.00 kající pobožností s duchovním slovem, poté následuje adorace Nejsvětější Svátosti, možnost sv. smíření. Mše sv. v 11.00. Zakončení ve 12.00 krátkým koncertem.

Mše sv. pouze v 7.00, 11.00 a 17.00 (s nedělní platností). Pravidelná mše v 9.00 v tento den nebude.

Plakátek ke stažení je zde.