Skip to main content

Letošní povídání s promítáním s PhDr. Smolovou je v polovině!

Napsal(a) 24.2.20238 března, 2023Aktuálně

Letošní ročník cyklu přednášek PhDr. Věry Smolové „Cesty do minulosti Svaté Hory,“ které si získaly oblibu řady stálých příznivců, pokračuje již třetím povídáním s promítáním „“O svatohorské škole a muzikantech“. Seznamujeme se s další historií týkající se Svaté Hory. Přitom můžete ochutnávat některá ze svatohorských vín, která také můžete zakoupit ve svatohorské prodejně…

Povídání se uskuteční ve středu 1. března 2023 opět v 17.30 hodin v refektáři kláštera. Vstupné včetně degustace je 120 Kč. Vzhledem k omezené a často naplněné kapacitě prostoru (90 míst), si, prosím, rezervujte místa předem buďto v prodejně muzea, e-mailem na prohlídka@svata-hora.cz nebo na telefonu 318 429 943. Detailní rozpis jednotlivých setkání si můžete přečíst na plakátku zde.

Věra Smolová vystudovala archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1985 nastoupila do Archivu hlavního města Prahy. Od roku 2003 pracuje ve Státním okresním archivu Příbram, který od roku 2009 vede. Téměř tři desetiletí spolupracuje s Národním památkovým ústavem na přepisech zámeckých inventářů. V roce 2011 se podílela na vydání edice Liber vetustissimus Antiquae civitatis Pragensis, která vznikla pod vedením profesorky Hany Pátkové. Věnuje se hlavně regionální historii Příbramska, k níž publikuje řadu článků a monografií (Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných, Báňské ředitelství v Příbrami). Podílela se na několika kolektivních monografiích (Příbram, Synagoga v Příbrami, Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku, Petrovice u Sedlčan).

V roce 2005 vydala pod názvem Můj život a hudba edici a překlad německého životopisu Jakuba Jana Ryby. V roce 2015 se v rámci spolupráce na celkové revitalizaci poutního místa Svatá Hora začala intenzivně věnovat její historii. V roce 2018 připravila výstavu Požár Svaté Hory 27. 4. 2018 a její rekonstrukce, k níž následně vydala publikaci. Vydala knižní pokračování příběhů z příbramských mlýnů v barokní době.

Společně s historikem architektury Ing. arch. Michalem Profantem připravuje moderní publikaci o Svaté Hoře.