Skip to main content

Nadcházející duchovní cvičení s P. Davidem Vopřadou jsou od 23. 3. 2023

Duchovní cvičení  s názvem „Otčenáš“, začínají ve čtvrtek 23. března 2023 večeří v 17.30 hodin a končí obědem v neděli. Cena: 3.050 Kč. Exercicie vede P. David Vopřada a jsou určeny pro všechny, kteří mají čas a zájem přijet. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800. Změna programu vyhrazena.

doc. David Vopřada, Dr.

Katedra systematické teologie a filosofie, vedoucí katedry

Ve své doktorské práci se věnoval Ambrožovu komentáři na žalm 118 (119). Zaměřuje se na 4. a 5. století na křesťanském Západě, zvláště na tematiku křesťanské iniciace a homiletickou literaturu – stálou inspirací zůstávají zejména sv. Ambrož a sv. Augustin. Mezi poslední práce patří především kniha věnovaná předkřestním katechezím Quodvultdea z Kartága, dva svazky věnované církevní službě v prvních staletích a komentovaný překlad Augustinových promluv věnovaných modlitbě Páně.