Skip to main content

Přehled akcí v době postní a velikonoční

Napsal(a) 14.3.20234 dubna, 2023Aktuálně, Nepřehlédněte

V důsledku nemocnosti s mírným zpožděním vám přinášíme Přehled akcí v době postní a velikonoční i s akcemi neuvedenými v ročním přehledu (papírovém či PDF Kalendáři akcí).

V PDF stahujte zde.

Zelený Čtvrtek
Zpovídáme od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00. V tento den je možné získat plnomocné odpustky.
Mše svatá na památku poslední večeře Páně bude v 17.00. Po mši svaté bude krátká adorace Nejsvětější Svátosti v Getsemanské zahradě
v kapli sv. Ignáce.

Velký Pátek – den přísného postu
Kaple sv. Ignáce k soukromé adoraci bude otevřena od 6.30. V 8.00 se v kapli sv. Ignáce pomodlíme Ranní chvály a Posvátné čtení
z Liturgie hodin.
V 8.45 bude v kapli sv. Ignáce novéna k Božímu milosrdenství.
Zpovídáme od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00. V tento den je možné získat plnomocné odpustky.
V 15.00 se pomodlíme Křížovou cestu v parku. Sraz u Březnické brány.
Velkopáteční obřady v bazilice začínají v 17.00.

Bílá Sobota
Kaple sv. Ignáce k soukromé modlitbě u Božího hrobu bude otevřena od 6.30.
V 8.00 bude modlitba Ranních chval a Posvátného čtení z Liturgie hodin u Božího hrobu.
V 8.45 bude v kapli sv. Ignáce novéna k Božímu milosrdenství.
Zpovídáme od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00. V tento den je možné získat plnomocné odpustky.
Obřady velikonoční vigilie začnou ve 20.00.

Slavnost zmrtvýchvstání Páně – Boží Hod Velikonoční – zasvěcený svátek
Mše svaté: v 7.30, 9.00, 11:00 a 15.30. Při každé mši svaté budeme žehnat vámi přinesené pokrmy. Po odpolední mši svaté jsou zpívané Nešpory.

Pondělí velikonoční
Mše svaté jako v neděli – tedy v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30.
V 16.30 se zde uskuteční Velikonoční koncert. Vystoupí při něm Tomáš Hrbáček – trubka, Pavel Šmolík – varhany a Svatohorský chrámový sbor.

Novéna k Božímu milosrdenství začne na Velký Pátek a bude pokračovat do neděle Božího milosrdenství každý den v 8.45.