Skip to main content

Oprava balustrády kolem svatohorské baziliky

Napsal(a) 29.3.20234 dubna, 2023Aktuálně

V roce 2018 jsme požádali Středočeský kraj o závazné stanovisko k záměru zrestaurování soch a opravy balustrády kolem svatohorské baziliky. První etapa restaurování soch a opravy balustrády proběhla v roce 2019 (březen až listopad) a bylo při ní zrestaurováno celkem 12 soch a zábradlí balustrády na jižní straně. K realizaci této první etapy jsme obdrželi dotaci ze Středočeského kraje ve výši 948.092,- Kč. Svatá Hora se díky štědrosti dárců finančně podílela na realizaci výškou 20% z celkové sumy, tedy v první etapě 246.008,- Kč. Tyto prostředky jsme nasbírali v průběhu roku 2019. První etapa prací tedy vyšla celkem na 1,194.100,- Kč. Práce vedl akademický sochař a restaurátor Jiří Živný.

Od roku 2020 nebylo možné získat ze Středočeského kraje další dotaci na pokračování v restaurování balustrády. Postupně jsme tedy sbírali finanční prostředky od jednotlivých dárců. Tyto nashromážděné prostředky činily za rok 2020, 2021 a 2022 v darech zaslaných na účet farnosti 63.200,- Kč. V darech v hotovosti, složených v sakristii 7.700,- Kč.

V rámci akce Postní koláč a Říjnový koláč se podařilo shromáždit v letech 2021 a 2022 (v roce 2020 se akce kvůli Covidu nekonaly) dalších 44.677,- Kč. Při Říjnovém koláči, který se konal v ambitech Svaté Hory 2. října 2022, bylo vybráno 16.293,- Kč a dohromady i s dary poté složenými na tento účel v sakristii neuvěřitelných 57.393,- Kč.

Od dárců a z uvedených akcí se tedy v letech 2020, 2021 a 2022 vybralo celkem 212.970,- Kč.

V roce 2022 jsme získali dotaci z města Příbram, která činí 160.000,- Kč, na záchranu soch sv. Josefa a Jana Křtitele na východní straně balustrády.  Restaurátorská firma pana Živného ukončila práce na těchto dvou sochách ke konci roku.

Celkový rozpočet na dokončení všech dosud neopravených soch na balustrádě je při současných cenách vyčíslen na 7.296.210,-Kč bez DPH. V ceně není započítáno lešení + sítě (pronájem, montáž, demontáž, doprava).

Při Postním koláči v neděli 26. března 2023 bylo na tyto účely vybráno celkem 23.576,– Kč.

Mnohokrát všem dárcům děkujeme a za dobrodince Svaté Hory je každý pátek sloužena mše svatá v 7.00.