Skip to main content

Srdečně Vás zveme na Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Napsal(a) 4.8.202316 srpna, 2023Aktuálně

Srdečně vás zveme na letošní Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním celebrantem poutní mše sv. v neděli v 9:00 bude P. David Horáček, CSsR. V letošním se oproti předchozím ročníkům můžete v sobotu těšit na přednášku P. Petra Beneše, CSsR., po které bude následovat autogramiáda jeho knih. Plakát je ke stažení zde.

Titulární slavnost svatohorské baziliky, doporučený svátek, možnost získat pln. odpustky.

Sobota 19. 8. 2023 – vigilie:
17.00 mše sv.
18.00 přednáška „Domov slova“ O bibli a krásné literatuře nad knihami P. Petra Beneše, CSsR. (refektář)
19.00 autogramiáda knih P. Petra Beneše, CSsR (prodejna)
19.00 modlitba růžence u Korunovačního oltáře
19.30 mše sv., celebruje pomocný pražský biskup Mons. Zdenek Wasserbauer
Následuje světelný průvod.
Ostatní mše v 7.00, 9.00 a v 17.00.

Neděle 20. 8. 2023:
7.30 mše svatá
9.00 hlavní mše svatá, celebruje P. David Horáček, CSsR., následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské
Hudba při liturgii: S. Jelínek – Mešní proprium.
11.00 tichá mše svatá v bazilice
13.00 pobožnost k Panně Marii, požehnání předmětů
14.00 nedělní varhanní půlhodinka
15.30 mše svatá a české nešpory

Po dobu slavnosti možnost získat plnomocné odpustky