Skip to main content

Zveme vás na Den věží a rozhleden 28. září 2023

Svatá Hora se opět zapojila do akce Den věží a rozhleden aneb stoupá celá rodina (děti, rodiče, prarodiče).

Vydejte se v tento sváteční den na svatohorskou zvonici. Vstupné je symbolické – 30 Kč. Nejedná se o komentovanou prohlídku. Při výstupu si můžete prohlédnout svatohorské zvony, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Výstup není časově náročný, ale je omezen počtem lidí, kteří se na zvonici současně vejdou.

Těšíme se na Vás.