Skip to main content

Pozor na „zprostředkovatele“ proseb!

   V minulých dnech jsme byli opakovaně upozorněni na existenci podvodných služeb, kdy za úplatu bylo nabízeno zprostředkování proseb P. Marii nebo sloužení votivní mše na různé úmysly na Svaté Hoře. Upozorňujeme vás proto, že možnost zaslání prosby, která bude přednesena při pravidelné sobotní pobožnosti, není zpoplatněna a že tedy prosbu k P. Marii můžete samozřejmě poslat „zdarma“ – a to buďto prostřednictvím e-mailu na prosba@svata-hora.cz, nebo prostřednictvím webového formuláře, případně písemně (dopisem) nebo osobně v sakristii službu majícímu kostelníkovi.

   Pokud se týká intencí (úmyslů) na mše svaté, ty je možné zadat pouze osobně v sakristii, kde za odsloužené mše můžete poskytnout dar v dobrovolné výši. V případě nepřítomnosti kostelníka se lze informovat v prodejně Svatohorského muzea v ambitu.

   V žádném případě nevyužívejte pro osobní zadání intence na mši nebo prosby P. Marii služeb jiných osob mimo svatohorské kostelníky, a to přímo v sakristii svatohorské baziliky, zejména ne osob nabízejících vám tyto služby a žádajících po Vás peníze mimo baziliku nebo telefonicky. Jedná se o podvodníky.