Skip to main content

Přijďte si zazpívat koledy!

Zpívání u jesliček

Přijďte si zazpívat koledy na Svatou Horu: na Boží hod vánoční 25. prosince, na sv. Štěpána 26. prosince a na Nový rok 1. ledna, vždy od 14 do 15 hodin ve svatohorské bazilice.

Za doprovodu varhan si můžete zazpívat jak známé koledy jako Nesem vám noviny, Tichá noc nebo Chtíc, aby spal, tak i méně známé vánoční písně, které se při této příležitosti můžete naučit, jako Pojďte všichni k jesličkám, Hvězda svítí nad Betlémem nebo V půlnoční hodinu. K zapůjčení jsou zpěvníčky s notami a texty celkem 16 koled. Vítáni jsou i ti, kteří budou jen poslouchat. Vstup je volný.

Již jedenáctý ročník Zpívání u jesliček se koná ve spolupráci s Římskokatolickou farností Příbram – Svatá Hora a za finanční podpory Matice Svatohorské a města Příbram.

V prodejně ve svatohorských ambitech je možné zakoupit CD Zpívání u jesliček, které bylo živě natočeno o Vánocích 2019.

Jana Hovorková