Skip to main content

Svatohorské Zvěstování od Petra Brandla na výstavě

Svatohorské Zvěstování od Petra Brandla na výstavě

Ve Valdštejnské jízdárně v Praze je do února 2024 mezi obrazy Petra Brandla vystaveno zrestaurované Zvěstování Panně Marii namalované pro Pražskou kapli na Svaté Hoře

 

Před několika dny byla ve Valdštejnské jízdárně v Praze veřejnosti zpřístupněna výstava „Petr Brandl – Příběh bohéma“. Autorka a kurátorka výstavy Andrea Steckerová se rozhodla zařadit mezi vystavovaná díla tohoto významného českého barokního malíře také oltářní obraz ze Svaté Hory, který znázorňuje Zvěstování Panně Marii. Brandl ho namaloval v roce 1697. Bylo to na objednávku tří pražských měst – Starého Města, Nového Města a Malé Strany – a obraz byl určen pro Pražskou kapli, jejíž výstavbu a výzdobu tato tři města financovala.

 

V knize Dějiny Svaté Hory k tomu František X. Holas poznamenává: „Téhož r. 1697 věnovalo Staré a Nové město ještě po 100 zl., Malá strana 50 zl. Z těchto peněz vyplatil kancléř Gränitzer malíři Petru Brandlovi za oltářní obraz Zvěstování P. Marie 160 zl. Truhlář, jenž obraz zabednil, aby se cestou nepoškodil, obdržel 3 zl. 30 kr., povozník za dovezení na Svatou Horu 1 zl. 30 kr. Aby nový obraz od vlhké zdi nevzal škody, dal P. Vogler udělati pod něj dřevěnou podložku. Později pořízen na Brandlův obraz pozlacený rám, jenž stál 99 zl. 19 kr. a přispěla naň opět v obvyklém poměru všecka tři města.“

 

Pražská kaple je jednou ze čtyř kaplí završených kopulí, které se nacházejí v rozích svatohorských ambitů. Nesou názvy měst, v jejichž směru s jistou rezervou stojí, a odkud pocházeli jejich mecenáši. Vedle Pražské kaple je to kaple Mníšecká, Březnická a Plzeňská. Zasvěcení těchto rohových kaplí koncipovali jezuité tak, aby odrážela nejdůležitější tajemství ze života Panny Marie. Mníšecká kaple je zasvěcena Neposkvrněnému početí Panny Marie, Pražská Zvěstování Panně Marii, Březnická Bolestné Panně Marii a Plzeňská Nanebevzetí Panny Marie. Pražská města proto do „své“ kaple na Svaté Hoře objednala u Brandla výjev Zvěstování. Originál byl z důvodů nevyhovujících povětrnostních podmínek později v Pražské kapli nahrazen věrnou kopií. Kaple je přístupná v rámci prohlídek Svaté Hory s průvodcem.

 

Za účelem vystavení nechala Národní galerie v Praze na své náklady Brandlovo plátno ve zlaceném rámu zrestaurovat. A dostalo se mu i toho privilegia, že mezi cca sedmdesáti obrazy je tím dílem, které návštěvníky v podstatě vítá, jakmile vstoupí do výstavních prostor Valdštejnské jízdárny.

 

Výstava je otevřena do 11. února 2024, denně kromě pondělí, od 10 do 18 hodin. V nabídce jsou také komentované prohlídky výstavy, přednášky, konference a další doprovodné akce. Podrobné informace najdete na internetových stránkách Národní galerie v Praze: www.ngprague.cz.

Autorka článku: Jana Hovorková

Foto zrestaurovaného obrazu poskytla Národní galerie.