Skip to main content

Výroba svícnů pokračuje

Napsal(a) 24.3.2024Aktuálně
Rádi bychom s Vámi sdíleli aktuální stav prací k 18. 3. 2024, které je možné realizovat jen díky Vašim příspěvkům na Andělskou sbírku:
– zakoupen stříbrný materiál na výrobu svícnů
– vytvořen technický nákres skeletu svícnu v rozměrech dle originálu
– pracuje se na dohotovení hladkého modelu 1:1, který poslouží zároveň jako kopyto pro kovotvarování
– připraveno je i rozkreslení zrekonstruovaných reliéfů kovotepání
Děkujeme všem dobrodincům za jejich příspěvky a těšíme se na pokračování prací na výrobě zcizených předmětů.