Svatá Hora – brožura

99,00 

Výtah ze stejnojmenné knihy.

Kniha Josefa Kopečka „Svatá Hora“ stojí na pomezí odborné literatury a čtivého titulu. Je rozdělena do dvou dílů: historie Svaté Hory a popis jednotlivých částí areálu. Dílo vychází z původních pramenů, a proto je v mnoha detailech objevné. Autor vidí Svatou Horu i pod zorným úhlem galerie šlechtických rodů, které stavbu areálu financovaly a pečovaly také o jeho výzdobu. Publikace má bohatou obrazovou část. Kniha byla vydána v roce 2006 v rámci grantu EU a SROP „Religiózní turistika na Svaté Hoře“.