Boží hod vánoční

Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši české zpívané nešpory.

Datum

Pro 25 2019 - Pro 26 2019

Čas

Celý den

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika