Skip to main content

Proč to tak trvá

Napsal(a) 6.12.201810 prosince, 20182018/2, Časopis Svatá Hora

Velké varhany na svatohorském kůru již jsou sestaveny a od 10. července se intonují. Co to znamená? Intonací nazýváme postup ozvučení jednotlivých píšťal nástroje, tedy jejich ladění (správná výška tónu), ale i další práce na labiu – „rtech“ píšťaly, které určují zvukovou barvu a sílu jejího tónu, a také na noze píšťaly, kde se upravuje množství vzduchu, které do ní proudí. Při této práci je třeba nejméně dvou osob – druhá, obvykle varhaník, hraje potřebné tóny na klávesách, zatímco varhanář intonuje píšťaly uvnitř nástroje. Na intonaci varhan na Svaté Hoře pracuje s varhanářem Vladimírem Šlajchem pan Martin Poruba, bývalý dómský varhaník svatovítské katedrály v Praze, nynější varhaník ve Freisingu a profesor mnichovské univerzity. Práce probíhají za velkého zájmu a častých návštěv titulárního varhaníka baziliky doc. Jaroslava Tůmy.

Naintonovat celý nástroj, který má bezmála 1 600 píšťal, vyžaduje nejen mnoho času, ale také soustředění a klid. Proto po dobu intonace je v bazilice během dne nastolen režim absolutního ticha, část bohoslužeb je sloužena u Korunovačního oltáře.

Současně s intonací píšťal se dokončuje složité vedení traktury (táhel) mezi kůrem a půdními prostory, kde jsou umístěny pedálové stroje. Dokončuje se i elektroinstalace uvnitř varhan. Doufáme v dokončení práce v průběhu srpna, kdy by mělo být demontováno pomocné lešení a nástroj bude čekat na drobné dokončovací práce, bude si „sedat.“