Skip to main content

Otevřeno, ale…

Napsal(a) 26.2.2021Nepřehlédněte

Ve chvíli, kdy píši tento text, je v platnosti opatření zakazující v případě svatohorské baziliky účast více než deseti osob na bohoslužbě (tedy 10 procent kapacity prostoru), které dále upravuje nutnost vstupu do vnitřního prostoru s respirátorem, a tak dále, a tak dále. Promiňte mi tento úvod, jen jsem jím chtěl upozornit na předpokládanou povinnost každého z nás respektovat stanovená pravidla a sledovat jejich případné změny, které mají značný vliv i na provoz takzvaně „otevřené“ svatohorské baziliky.

Pravým cílem tohoto článečku je totiž připomenutí, že čas, v němž aktuálně žijeme, je i přes krásné jarní slunečné dny a opět zpřístupněnou baziliku (po krátkém uzavření během stavby lešení pro restaurátory) časem netypickým a pro nás stále nezvyklým. Neumožňuje nám totiž prožívat mnohé v životě tak, jak jsme byli zvyklí. A nutí nás změnit chápání mnohých slov, jakými je například již výše zmíněné označení „máme otevřeno.“ Ano, máme, ale bohužel s podmínkami.

Abychom předešli vašemu zklamání a jsouce poučeni děním minulého, rovněž slunečného víkendu, kdy leckdo chtěl, ale v daný okamžik nemohl navštívit „otevřenou“ baziliku, dovolujeme si vás upozornit, že:

  • během bohoslužeb (rozpis zde) není možné vstupovat do baziliky nebo jí procházet; prostor je vyhrazen pro účastníky liturgie, navíc ve velmi omezeném počtu
  • mimo časy pravidelných bohoslužeb se můžou konat i jiné plánované akce, např. Malé postní obnovy apod., během nichž, pokud dojde k naplnění kapacity, opět není možné baziliku v tuto konkrétní dobu navštívit
  • sledujte, prosíme, kalendář událostí na webu Svaté Hory (zde) před návštěvou tohoto poutního místa, nebudete tak zklamáni případnou nutností posečkat s vaším vstupem do baziliky
  • uvažte, že prostor chrámu je ukončen až ambitem, uvnitř ambitů se tedy též nacházíte v kostele, a to včetně možnosti modlitby v tomto prostoru v případě naplněné kapacity vnitřní baziliky

Prosíme, buďte trpěliví

Děkujeme.