Prohlídka klenotnice

malá ale zajímavá místnůstka... Klenotnice vždy nabízí výstavu výběru z nejvzácnějších svatohorských exponátů, Nyní je jí výstava relikviářů a relikvií.

1

Klenotnice

Již český král a římský císař Karel IV. holdoval sběratelské vášni, pokud se týkalo ostatků svatých. Tradice uctívání tzv. ostatků je živá až do současnosti. Poznejte druhy a formy této úcty i s ní související filigránskou práci zlatníků a řezbářů.
2

Horní chodba

Pokud se rozhodnete k návštěvě aktuální výstavy v tzv. klenotnici připojit i prohlídku tzv. Horní chodby rezidence, budete mít možnost uslyšet tikot nově zrestaurovaných podlahových barokních hodin v tzv. biskupském pokoji. Zároveň si můžete prohlédnout v zajímavém prostoru řadu portrétů osobností významných pro dějiny Svaté Hory.

Základní informace

délka prohlídky 20 min.
max. počet osob 30

Termíny prohlídek jsou vyhlašovány jako mimořádné termíny cca s měsíčním předstihem, příp. po předchozí domluvě.

Začátek prohlídky je v prodejně svatohorského muzea.

Vstupné

Základní
Základní 50 Kč

Prohlídka s průvodcem

50 minut | 120 Kč

Svatohorské muzeum

30 minut | 90 Kč
individuální prohlídka

Sklepení

25 minut | 50 Kč