Skip to main content

Svatohorské muzeum

Expozice vás provede historií Svaté Hory od jejího založení až do dnešní doby. Zajímá vás, jaké nálezy odhalila nedávná rekonstrukce? Interaktivní výstava, která zaujme děti i dospělé, odpoví.

1

Jezuité v českých zemích

První místnost je věnována sošce Panny Marie Svatohorské a jezuitskému řádu. Je zde mapa působení jezuitů v jednotlivých obdobích. Na obrazovce naleznete prezentaci o jezuitském řádu v Čechách, vytvořenou paní PhDr. Věrou Smolovou ze Státního okresního archivu Příbram, jež se na podobě muzea podílela.
2

Důležité události

Následná místnost prezentuje na obrazovkách soubor unikátních stavebních plánů ze 17. století a fotografie zachycující různé události na Svaté Hoře. Uprostřed místnosti jsou zasazeny barokní dveře, které byly nalezeny při rekonstrukci a následně zrestaurovány. Jimi můžete symbolicky projít do barokní doby. Za dveřmi začíná časová osa dějin v Čechách od počátku křesťanství spolu s událostmi na Svaté Hoře.
3

Šatičky Panny Marie Svatohorské

Projdete-li dalším průchodem, ocitnete se v hlavní části muzea, která byla původně jezuity plánována jako krypta, ale nikdy se takto nepoužila. Muzeem provází i šatičky Panny Marie Svatohorské, které se vztahují jak k daným obdobím, tak datačně k exponátům pod nimi. Tedy od těch nejstarších dochovaných, až po ty moderní maskáčové vzešlé z dětské soutěže v roce 2012.
4

Archeologické nálezy

Na konci místnosti jsou odkryty odvodňovací kanálky a nález dětského hrobu, který je datačně starší než barokní komplex a náležel ke hřbitovu kolem původní kaple. Výše zmíněné situace byly archeologicky odkryty a ponechány v původním nálezovém stavu.
5

Barokní pec

Expozice pokračuje po schodišti dolů k jedné ze studen, kde naleznete informace týkající se zásobení Svaté Hory vodou. Prohlídka muzea končí u paty objevené barokní pece, kde je možné shlédnout její zrekonstruovaný stav. U pece jsou vystaveny plotny, na kterých se pekly hostie a oplatky.

Základní informace

délka prohlídky 30-60 min.
max. počet osob 50

Všechna patra muzea jsou dostupná prostřednictvím výtahové plošiny, návštěvu expozice proto doporučujeme také osobám se sníženou schopností pohybu.

Vstupné

Základní
Dospělí 100 Kč
Snížené
Senioři 70 Kč
Děti a studenti 70 Kč
Držitelé ZTP 70 Kč
Rodinné
2 dospělí a 1-5 dětí 250 Kč
Školy
hromadné návštěvy dětí
do 6 let (mateřské školy)
25 Kč
hromadné návštěvy žáků
a studentů do 26 let
50 Kč
pedagogický doprovod zdarma

Otevírací doba

pondělí – sobota
říjen–duben 9.00–16.00
květen–září 9.00–17.00
neděle
celoročně 9.00–17.00

Prohlídka s průvodcem

50 minut | 150 Kč

Zvonice

20 minut | 70 Kč
omezená kapacita

Sklepení

25 minut | 70 Kč