Skip to main content

Zvonice

Říká se, že kostel bez zvonů je jako tělo bez duše. Ty svatohorské navíc doplňuje slavná zvonkohra, která se rozeznívá před každou lichou hodinou a před polednem. Navštivte zvonici a užijte si jedinečný výhled na Příbram.

1

Ambity

Máloco je pro Svatou Horu tak charakteristické, jako její ambity. Ty tvoří obdélník a byly vystavěny v letech 1659–1670 podle návrhu stavitele Carla Luraga. Na severní a jižní straně mají po devíti, na východní a západní po sedmi klenebních polích. Nároží ambitů uzavírají osmiboké kaple.
2

Zvonice

Zvonice je umístěna v nízké věži s báňovitou, mědí krytou střechou. Ve zvonici je zavěšeno osm zvonů. Pět z nich se používá ke zvonění. Tři zvony jsou nevýkyvné a spolu s ostatními pěti tvoří zvonkovou hru, která hraje každou lichou hodinu, tři minuty před odbitím celé hodiny, refrén Svatohorského Zdrávasu "Buď nám milostivá, oroduj za nás, ó Panno Maria". Zvony pocházejí z let 1934 a 1935 ze zvonařské dílny Rudolfa Pernera. Největší a nejtěžší ze zvonů, zvaný Maria, váží 2346 kilogramů.
3

Dušičková kaple

Malá osmiboká kaple pod zvonicí, zvaná Dušičková, je zasvěcená Panně Marii Pomocnici duší v očistci. Obrazy na stropě jsou přes mnohé restaurátorské zásahy jedny z mála původně raně barokních, u nichž je ještě patrné autorství Christiana Dittmanna. Dveře umístěné nalevo od oltáře vedou na zvonici.

Základní informace

délka prohlídky 25 min.
max. počet osob 15

Na začátku prohlídky je potřeba překonat strmé schody, okruh proto nedoporučujeme osobám se sníženou schopností pohybu.

Začátek prohlídky je v prodejně svatohorského muzea.

Vstupné

Základní
Základní 70 Kč

Nejbližší prohlídky

Prohlídky jsou možné po předchozí domluvě na +420 318 429 943 nebo na prohlidka@svata-hora.cz

Prohlídka s průvodcem

50 minut | 150 Kč

Svatohorské muzeum

30 minut | 100 Kč
individuální prohlídka

Sklepení

25 minut | 70 Kč