Prohlídka s naším průvodcem

Chystáte se na Svatou Horu poprvé? Komentovaná prohlídka vám ukáže to nejzajímavější, co může toto poutní místo nabídnout. Pokud chcete zažít něco neopakovatelného, můžete prohlídku zakončit varhanním koncertem.

1

Ambity

Máloco je pro Svatou Horu tak charakteristické, jako její ambity. Ty tvoří obdélník a byly vystavěny v letech 1659–1670 podle návrhu stavitele Carla Luraga. Na severní a jižní straně mají po devíti, na východní a západní po sedmi klenebních polích.
2

Pražská, Mníšecká, Plzeňská a Březnická kaple

Nároží ambitů uzavírají osmiboké kaple, zastřešené zvonovou střechou s lucernou. V nich můžete obdivovat třeba vzácné oltářní obrazy. A když zvednete hlavu, uvidíte ty nejunikátnější fresky a štuky. Prohlídka vám také prozradí, odkud se vzala jména těchto kaplí.
3

Kaple Máří Magdaleny

Opravdový skvost okruhu představuje kaple svaté Máří Magdaleny. Zdobí ji umělé krápníky, které mají vzbudit dojem jeskyně, tzv. grotty. Peníze na její stavbu věnoval generál Joanes de Lacron . Štukatérské práce provedl G. B. Cometa roku 1666. Malířská výzdoba, obrazy ze života sv. Máří Magdalény, pochází z roku 1667.
4

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Prohlídka končí v samotné bazilice Nanebevzetí Panny Marie, v jakémsi středu celé Svaté Hory. Stojí na místě údajného středověkého kostelíka. Chrám obklopují ze všech stran barokní kaple, z nichž nejstarší je kaple sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského. Nejcennějším uměleckým dílem Svaté Hory je hlavní oltář v bazilice a milostná soška Panny Marie Svatohorské.

Základní informace

délka prohlídky 50 min.
max. počet osob 50

Svatá Hora je stále živým poutním místem, návštěva baziliky v rámci komentované prohlídky je možná až po skončení případné bohoslužby. Zejména v neděli může být nabídka prohlídek omezena. Děkujeme za pochopení.

Vstupné

Základní
Dospělí 120 Kč
Snížené
Senioři 80 Kč
Děti a studenti 80 Kč
Držitelé ZTP 80 Kč
Rodinné
2 dospělí a 1-5 dětí 290 Kč
Další
cizojazyčný výklad – základní 170 Kč
cizojazyčný výklad – snížené 150 Kč
prohlídka zakončená koncertem + 50 % ceny vstupenky
  • Prohlídka expozice Muzea zakoupená k Prohlídce s průvodcem = – 50% ceny

Návštěvní doba

Neděle
celoročně 9.00–17.00
Pondělí až sobota
 říjen – duben 9.00–16.00
květen – září 9.00–17.00

Poslední prohlídka začíná hodinu před skončením návštěvní doby.

V jiných případech (tedy mimo uvedené časy a měsíce) je prohlídka s průvodcem možná po předchozí domluvě a při minimálním počtu 5 účastníků.

Prohlídka „bez průvodce“

Celoročně nabízíme možnost prohlídky bez průvodce – návštěvník bude v tomto případě vybaven zapůjčeným tištěným průvodcovským textem. Ideální řešení při minimálním počtu účastníků. K dispozici jsou i cizojazyčné mutace textu (AJ, NJ, RUS).

Jednotné vstupné – prohlídka bez průvodce 50 Kč

Chcete zakončit prohlídku koncertem?

Varhanní koncert v bazilice Svaté Hory se stane zážitkem, na který jen tak nezapomenete. Pokud chcete se svou skupinou takto zakončit prohlídku, spojte se s námi.

Spojte se s námi

Zvonice

20 minut | 50 Kč
omezená kapacita

Svatohorské muzeum

30 minut | 90 Kč
individuální prohlídka

Sklepení

25 minut | 50 Kč